Thư viện Gắn kết nhân viên

dùng thử phần mềm đánh giá nhân viên Xem chi tiết tham dự buổi chia sẻ về “kinh nghiệm Xây dựng hệ thống đánh giá KPI” Đăng ký tham gia Nếu bạn có câu hỏi, xin vui lòng đưa vào phần thảo luận ở cuối...

Mẫu báo cáo nhân sự hữu dụng

Mẫu báo cáo quản trị nhân sự:  Báo cáo theo dõi chi phí tăng ca Nội dung: so sánh chi phí phải trả cho việc tăng ca của nhân viên, đối chiếu với số liệu 3 tháng trước đó và 3 tháng cùng kỳ trong năm trước. Lợi ích: giúp nhà quản trị dễ dàng phát hiện trường hợp phát...

Bảng thanh toán tiền lương mẫu

Bảng thanh toán tiền lương mẫu / Phiếu lương mẫu bang_thanh_toan_tien_luong_1 bang_thanh_toan_tien_luong_2__ kinh nghiệm xây dựng hệ thống lương thưởng tham khảo tại...

Biểu mẫu xây dựng bảng lương – phụ cấp lương

Một số khái niệm về xây dựng bảng lương – phụ cấp lương: Thang lương: dùng để xác định quan hệ tỷ lệ về tiền lương giữa những công nhân cùng nghề khi họ đảm nhiệm những công việc có mức độ phức tạp khác nhau. Mỗi thang lương gồm các bậc lương nhất định và các hệ...