Qui định bảo hiểm xã hội từ 2018

Điều 30. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định như sau: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng...

Hướng dẫn thu hồi thẻ bảo hiểm y tế

Hướng dẫn mới về việc thu hồi thẻ BHYT đối với người lao động (NLĐ) vừa được BHXH TP HCM triển khai đến các đơn vị sử dụng lao động sáng 9-8. Theo đó, đơn vị sử dụng lao động thu hồi thẻ BHYT còn hạn sử dụng của NLĐ ngừng tham gia BHYT (trừ trường hợp chết; chờ giải...

Quy định về cắt giảm lao động đúng pháp luật

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thực hiện cắt giảm nhân sự trong nhiều trường hợp: thay đổi cơ cấu, công nghệ, lý do kinh tế… Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần lưu ý về các nghĩa vụ để tránh vi phạm pháp luật lao động. Các trường hợp doanh nghiệp có...