CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ BẢO TRÌ THEO PHUONG PHAP TPM

Mục tiêu Giúp các học viên hiểu được: Vai trò và chức năng của quản lý bảo trì – bảo dưỡng theo chuẩn TPM. Ứng dụng thực hành xây dựng qui trình quản lý chất lượng bảo trì – bảo dưỡng. Ứng dụng xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị xưởng sản xuất. Giám sát kế...

Chương trình đào tạo quản lý sản xuất

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Lập kế hoạch điều độ sản xuất Xem nội dung đào tạo Kỹ năng giám sát & quản lý sản xuất Xem nội dung đào tạo Đào tạo quản lý bảo trì theo phương pháp TPM Xem nội dung đào tạo Kỹ năng giám sát chất lượng Xem nội dung đào tạo Đào tạo quản đốc...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Khi doanh nghiệp có một đội ngũ quản lý giỏi, họ sẽ không còn phải lo giải quyết những vấn đề cá nhân cho công nhân nữa. Vấn đề còn lại là làm sao tạo cho đội ngũ này một môi trường thi đua tích cực để họ có thể cống hiến và đưa ra những kết quả sản xuất hiệu quả nhất...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG

Hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tùy thuộc phần lớn vào hiệu quả trong sản xuất, trong đó người Quản đốc Phân xưởng đóng một vai trò rất quan trọng. Là cầu nối của Lãnh đạo DN và bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm, trong việc thực hiện kế hoạch các...