Mô tả công việc nhân viên order

I. Mô tả công việc vị trí Nhân viên order Nhiệm vụ/trách nhiệm của Nhân viên order bao gồm: 1. Thực hiện quy trình phục vụ khách hàng: 2. Lấy order từ khách hàng 3. Giới thiệu khách hàng các món ăn và đồ uống cho khách hàng 4. Phục vụ khách hàng đồ ăn và uống. 5. Kiểm...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC: Chức danh Nhân viên bảo trì Thời gian làm việc 8h/ngày HC Bộ phận           HCNS Ca Quản lý trực tiếp           Phụ trách HCNS Ngày nghỉ Quản lý gián tiếp Giám đốc công ty II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC: Đảm bảo các máy móc, tài sản cố định được sửa...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CAPTAIN

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC: Chức danh       Captain Thời gian làm việc Bộ phận       Bàn Ca Quản lý trực tiếp       Quản lý nhà hàng Ngày nghỉ Quản lý gián tiếp       Giám đốc II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC: Đảm bảo nhân viên phục vụ ,dụng cụ phục vụ các khu vực , làm việc sạch...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN BẢO VỆ

I / MỤC ĐÍCH: –      Làm cơ sở cho việc tuyển dụng, chọn lọc và đào tạo CNV. –      Hướng dẫn cho CNV biết nhiệm vụ trách nhiệm của CNV, định ra mục tiêu và  tiêu chuẩn cho việc thực hiện công việc. –      Trách công việc không bị lặp lại cho người...

Mô tả công việc Kế toán sản xuất

I. Mô tả công việc vị trí Kế toán sản xuất: Nhiệm vụ/trách nhiệm của Kế toán sản xuất bao gồm: 1. Công tác kế toán a. Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Phát...

Mô tả công việc Giám đốc nhân sự

I. Mô tả công việc vị trí Giám đốc nhân sự Nhiệm vụ/trách nhiệm của Giám đốc nhân sự bao gồm: 1. Tham mưu, đề xuất cho Tổng giám đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như: xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty, công tác đào tạo tuyển dụng, các phương án về...