Nguyên tắc TTCTT để sử dụng thời gian hiệu quản hơn

 • Thứ tự: không cần làm tất cả mọi việc, chỉ cần làm những việc quan trọng nhất
 • Thừa:  khi biết những việc nào thực sự quan trọng, có thể mạnh dạn loại bỏ việc thừa
 • Chần chừ: loại bỏ sự chần chừ
 • Tập trung: Tổ chức công việc sao cho có thể tập trung để chỉ thực hiện 1 việc tại một thời điểm
 • Tiến bộ: thường xuyên nâng cao năng lực để có hiệu suất làm việc tốt hơn

 

Các công cụ quản trị thời gian

 • Bảng phân loại công việc gấp – quan trọng
 • Kỹ năng từ chối
 • Kỹ thuật Kanban
 • Mô hình 80-20
 • Kỹ thuật Pomodoro
 • Todo list và phần mềm quản lý todo list

Comments

comments

Paste your AdWords Remarketing code here