CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO "CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP VERSION 3.0" GIỚI THIỆU Mỗi Doanh nghiệp/Tổ chức phải nỗ lực chứng minh được mình là tối đa về (chất lượng/chi phí), về (năng lực phổ cập sản phẩm/mức độ phổ dụng nhu cầu), về (cảm nhận giá trị sử dụng sản...

Download lịch khai giảng PTI

Đăng ký Đang tải… Đăng ký khóa học Đăng ký tham gia THÔNG TIN KHÓA HỌC Học phí: (Bao gồm cả Tea Break, chi phí tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận) Phí ưu đãi: Học viên đăng ký trước khai giảng 15 ngày Đăng ký từ 3 học viên Là khách hàng thân thiết của PTI...

Chương trình CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

Có 4 cấp độ quan điểm về Marketing: Cấp độ 1: Marketing là truyền thông, quảng cáo. Cấp độ 2: Marketing là 4P. Cấp độ 3: Phân khúc, chọn lựa thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu.Cấp độ 4: Marketing là triết lý công ty. Ai theo quan điểm cấp độ 1 – Người đó là...