Đăng ký

Đăng ký khóa học

Đăng ký tham gia

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Học phí: (Bao gồm cả Tea Break, chi phí tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận)

Phí ưu đãi:

  • Học viên đăng ký trước khai giảng 15 ngày
  • Đăng ký từ 3 học viên
  • Là khách hàng thân thiết của PTI

Địa điểm: Khóa học được tổ chức tại phòng học V.I.P. Lầu 1, Tòa nhà Rivera Park Sài Gòn, Số 7/28 Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

Download tài liệu quản trị nhân sự

Download