1. Các nhà tâm lý học chỉ ra rằng: Những đứa trẻ tiếp xúc với cha ít nhất 2 giờ đồng hồ trong ngày thông minh hơn những đứa trẻ tiếp xúc với cha ít hơn 6 giờ trong tuần.
2. Một người đàn ông sẽ phải học cách làm sao để có thể dạy dỗ con, làm sao để giúp con có một khung trời phát triển toàn diện.
3. Thân là một người cha, ngoài việc sắp xếp thời gian bên con, càng cần dày công suy nghĩ làm sao để khoảng thời gian ở bên con có thể bồi đắp tình cảm cha con ngày càng thân thiết.
QTNS sưu tầm.