NỖI ĐAU CHƯA GIAO VIỆC HIỆU QUẢ

Bạn có quá nhiều công việc và có quá ít thời gian. Bạn chưa cảm thấy nhân viên đang làm việc hiệu quả và đang giúp mình gánh vác công việc? Bạn có cảm giác như mình đang làm thay công việc của nhân viên? Đó chính là những dấu hiệu cho thấy bạn chưa chuyển giao việc hiệu quả

Chúng ta thường gặp khó khăn gì trong việc quản lý nhân viên?

  • Nhân viên nhận việc nhưng không hoàn thành được mục tiêu đề ra
  • Nhân viên lười báo cáo, báo cáo không đầy đủ hoặc thậm chí không báo cáo – người quản lý mất thời gian xem đi xem lại & nhắc nhở báo cáo
  • Nhân viên thiếu tự giác trong việc tổng kết công việc và lên kế hoạch công việc cho tương lai

Chúng ta thường mắc phải lỗi gì khiến cho việc quản lý thiếu hiệu quả?

 

  1. Không xác định mục tiêu thật rõ ràng – hành động thật cụ thể cụ thể
  2. Chưa chú trọng vào việc thảo luận với nhân viên về mục tiêu công việc & kế hoạch hành động
  3. Sa đà quá nhiều vào việc quản lý tác vụ thay vì quản lý mục tiêu

Mẫu kế hoạch tháng / quý / năm

Tham khảo

Giao việc hiệu quả bằng phần mềm quản lý mục tiêu

Xác định mục tiêu rõ ràng và hành động cụ thể | Giao tiếp hiệu quả giữa nhân viên & người quản lý | Giám sát hiệu quả tiến trình công việc & mục tiêu

Dùng thử miễn phí

Notice: Undefined index: viewedExitPopupWP in /home/quafaa6e/public_html/wp-content/plugins/exit-popup/exit-popup.php on line 157