Chỉ số KPI cho tính lương

Chỉ số KPI cho tính lương

Trong quy trình quản lý nhân sự – tiền lương, việc áp dụng KPI cho mục này sẽ giúp cho quy trình quản lý nhân sự của doanh nghiệp được rõ ràng hơn, hãy cùng tham khảo về công thức tính chỉ số KPI về lương dưới đây để có thể áp dụng cho doanh nghiệp của bạn: 1.     ...
GIẢI THÍCH VỀ KPIS TRONG VÒNG ÍT HƠN 2 PHÚT: NHỮNG CÁI ĐƯỢC VÀ MẤT

GIẢI THÍCH VỀ KPIS TRONG VÒNG ÍT HƠN 2 PHÚT: NHỮNG CÁI ĐƯỢC VÀ MẤT

Nếu bạn đã từng nghe lõm trong bất kỳ cuộc họp quản trị hoặc điều hành, kỳ họp chiến lược hoặc đánh giá hiệu quả trong bất kỳ doanh nghiệp nào, bạn sẽ nghe thấy thuật ngữ ‘KPI’ được đề cập nhiều lần trong nhiều bối cảnh khác nhau. Hầu hết mọi người trong...

NHỮNG YẾU TỐ CẦN LƯU Ý VỀ THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG VÀ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT

Yếu tố then chốt để thực hiện thành công Thẻ điểm cân bằng là phải được thiết kế đúng, cấu trúc rõ ràng, thể hiện chỉ số đo lường kết quả kinh doanh chính xác. Bên dưới là danh sách giúp bạn kiểm tra Thẻ điểm cân bằng và chỉ số đánh giá công việc trong công ty hoặc...

KPI về lương/ thu nhập

1.Mức thu nhập trung bình: Công thức: = Tổng thu nhập / số lượng nhân viên trung bình trong năm Mức thu nhập trung bình toàn công ty, giúp so sánh mức thu nhập trung bình của công ty bạn đã phù hợp hay chưa với thu nhập trung bình của ngành hay các đối thủ cạnh tranh...

Kpi đánh giá hiệu quả công việc

KPI về năng suất lao động 1. Tỷ lệ chi phí lương/ doanh số: Công thức: tổng chi phí lương doanh số Để có 1 đồng doanh số, cần chi bao nhiêu lương? mức chi phí này đã hợp lý chưa, có phù hợp với tỷ lệ trong ngành hay không? 2. Chi phí nhân sự bình quân/ lợi nhuận Công...