Bảng lương và chấm công mẫu cho doanh nghiệp

ÁP DỤNG CHO DN LÀM VIỆC 48 GIỜ 1 TUẦN (6 NGÀY x 8 GIỜ) Số giờ làm việc quy định cho 1 ngày ghi tại ô G4 Có quá nhiều các thành viên hỏi công thức tính tiền lương, tính toán trong bảng chấm công. Tuy nhiên, đa số người hỏi không thiết lập bảng chấm công theo 1 tiêu...

Tổng hợp các biểu mẫu hành chính thông dụng

Đây là tổng hợp những mẫu văn bản thông dụng trong các cơ quan hiện nay được mình tổng hợp từ nhiều nguồn. Rất cần thiết cho nhân viên văn phòng. 1. Giải quyết thuyên chuyển viên chức 2005. 2. HD hồ sơ thành lập cơ sở ngoại ngữ tin học. 3. HD hồ sơ thành lập trường...

Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Để có thể hạch toán được tiền lương và các khoản trích theo lương thì công việc trước tiên là kế toán phải tính được lương cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp căn cứ vào hợp đồng lao động, bảng chấm công… Căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương –...

Bảng thanh toán tiền lương theo quyết định 15

Bảng thanh toán tiền lương theo quyết định 15 bảng thanh toán tiền lương theo quyết định 15 Nội dung quyết định 15/2006/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật kế toán số 03/2003/QH11...
Paste your AdWords Remarketing code here