CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Lập kế hoạch điều độ sản xuất

Xem nội dung đào tạo

Kỹ năng giám sát & quản lý sản xuất

Xem nội dung đào tạo

Đào tạo quản lý bảo trì theo phương pháp TPM

Xem nội dung đào tạo

Kỹ năng giám sát chất lượng

Xem nội dung đào tạo

Đào tạo quản đốc phân xưởng

Xem nội dung đào tạo

Đào tạo quản lý kho chuyên nghiệp

Xem nội dung đào tạo

Đào tạo nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp

Xem nội dung đào tạo

Đào tạo quản lý sản xuất tinh gọn theo Lean

Xem nội dung đào tạo

Đào tạo tổ trưởng sản xuất

Xem nội dung đào tạo

Đào tạo bảo trì năng suất tổng thể TPM

Xem nội dung đào tạo

Đào tạo quản lý kho và hoạch định nhu cầu vật tư

Xem nội dung đào tạo

Đào tạo kỹ thuật vận hàng và bảo trì và an toàn lò hơi

Xem nội dung đào tạo

LỊCH CHIÊU SINH

LỊCH CHIÊU SINH DỰ KIẾN THÁNG 10/ 2017

 

TÊN CHƯƠNG TRÌNH THÔNG TIN KHAI GIẢNG
Thời lượng Buổi học Khai giảng Ghi chú
QUẢN LÝ SẢN XUẤT
QUẢN LÝ, TIẾT GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT 06 BUỔI Cả ngày – Thứ 6,7,CN 06/10/2017
NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO CHUYÊN NGHIỆP 06 BUỔI Cả ngày – Thứ 7,CN 07/10/2017 Khai giảng theo lịch.
 QUẢN TRỊ TỒN KHO – HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ  04 BUỔI Cả ngày – Thứ 3,4  10/10/2017
QUẢN LÝ SẢN XUẤT DÀNH CHO QUÁN ĐỐC PHÂN XƯỞNG 04 BUỔI Cả ngày – Thứ 6 & 7 13/10/2017
LẬP KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT 06 BUỔI Buổi tối – Thứ 2,4,6 16/10/2017
BẢO TRÌ NĂNG SUẤT TỔNG THỂ – TPM 04 BUỔI Cả ngày – Thứ 4,5 18/10/2017
KỸ NĂNG GIÁM SÁT & QUẢN LÝ SẢN XUẤT 06 BUỔI Cả ngày – Thứ 6,7,CN  20/10/2017 Khai giảng theo lịch.
QUẢN LÝ SẢN XUẤT TINH GỌN THEO LEAN 06 BUỔI Cả ngày – Thứ 6,7,CN  20/10/2017
QUẢN LÝ BẢO TRÌ THEO PHƯƠNG PHÁP TPM 06 BUỔI Cả ngày – Thứ 6,7,CN 27/10/2017 Khai giảng theo lịch.
TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT 06 BUỔI Cả ngày – Thứ 6,7,CN 27/10/2017
KỸ THUẬT VẬN HÀNH, BẢO TRÌ & AN TOÀN LÒ HƠI 08 BUỔI Cả ngày – Thứ 2,3,4,5 30/10/2017
KỸ NĂNG
NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CẤP TRUNG 10 BUỔI Buổi tối – Thứ 2,4,6 23/10/2017
TRAIN THE TRAINER 08 BUỔI Cả ngày – Thứ 7,CN 28/10/2017

Lưu ý: Thời gian học:

  • Lớp cả ngày: Sáng từ 8h30-11h30, chiều từ 13h00-16h00.
  • Lớp tối: từ 18h00-21h00.

Chính sách học thử: Mỗi học viên có thể chọn bất kỳ khóa học nào để đăng ký học thử trong 1 buổi.

+ Khách hàng mới: Có nhu cầu tìm hiểu, đánh giá chất lượng đào tạo của Trường MTC được:

  • Học thử miễn phí 1 ngày
  • Sau khi học thử tặng Voucher ưu đãi học phí trị giá 15% khi đăng ký khóa học tại MTC.

+ Khách hàng cũ: Tìm hiểu thêm về khóa học đang có nhu cầu tham gia được:

  • Học thử miễn phí 1 buổi
  • Sau khi học thử tặng Voucher ưu đãi học phí trị giá 15% khi đăng ký khóa học tại MTC.

Đăng ký học thử

Địa điểm học

TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ & KỸ THUẬT MTC

Tầng 4, Tòa nhà Đức Linh Nguyễn, 781/C1 Lê Hồng Phong (Nối dài), P.12, Quận 10, Tp.HCM

Facebook Comments