One very happy energetic businessman with his arms raised

Nội dung chương trình

Download để xem chi tiết

Download

Đăng ký học thử

Học thử miễn phí

Đăng ký
Mục tiêu Giúp các học viên hiểu được:

 • Vai trò và chức năng của quản lý bảo trì – bảo dưỡng theo chuẩn TPM.
 • Ứng dụng thực hành xây dựng qui trình quản lý chất lượng bảo trì – bảo dưỡng.
 • Ứng dụng xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị xưởng sản xuất.
 • Giám sát kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị nhà máy sản xuất.
 • Công cụ ứng dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị.
 Đối tượng
 • Kỹ sư cán bộ, kỹ thuật viên phụ trách cơ điện, bảo trì trong xí nghiệp.
 Thời lượng
 • 06 buổi, mỗi buổi có 3 giờ.
 Nội dung
 • Phần 1: Vai trò và chức năng của quản lý bảo trì bảo dưỡng trong nhà máy
 • Phần 2: Các chỉ số và tiêu chí đánh giá hiệu quả kết quả bảo trì bảo dưỡng
 • Phần 3: Xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị
 • Phần 4: Giám sát kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị
 • Phần 5: Ứng dụng thực hành 5S- Kaizen bảo trì bảo dưỡng thiết bị