Nhân sự hay dùng những hàm excel gì – Excel và công tác quản trị nhân sự?

Đây là bài viết hay về excel phục vụ cho Quản trị Nhân sự. Tôi nghĩ nếu đã đọc bài: Nhân sự hay dùng những hàm excel gì ? ( http://blognhansu.net.vn/?p=7954 ) thì nên đọc thêm bài này. Có thể coi đây như là phần 2. Bài này là của chị Kien Thuc Nhan Su. Mạn phép chị... read more

Điểm mới về tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc của NLĐ từ 2019

Từ ngày 01/01/2019, tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc của người lao động (NLĐ) sẽ có sự thay đổi cho phù hợp với mức lương tối thiểu vùng mới (dự kiến). Theo đó, tiền lương tháng tính đóng BHXH bắt buộc tối thiểu kể từ ngày 01/01/2019 là: 4.180.000... read more

Bầy cừu và những con sói

Có một người chăn cừu quyết định đưa đàn cừu của mình lên sống ở phía bắc. Lúc đầu, khí hậu rất thích hợp cho đàn cừu, nên chúng sống rất phởn phơ, thoải mái. Cũng chính vì thế mà lũ cừu trở lên lười biếng. Rồi mùa đông đến, nhiệt độ xuống rất thấp, khiến lũ cừu không... read more

Bộ tài liệu KPI tham khảo

KPI bộ phận nhân sự KPI bộ phận Marketing KPI bộ phận Sale KPI bộ phận Tài Chính KPI bộ phận cung ứng KPI bộ phận bán hàng KPI bộ phận kế toán KPI bộ phận mua hàng KPI bộ phận giao nhận KPI bộ phận kỹ thuật KPI phòng nghiên cứu và phát triển KPI theo công ty KPI theo... read more

KPI của nhà máy sản xuất

KPI của phòng KSCL&MT KPI của phòng bảo vệ KPI của đội Môi trường KPI của nhà máy KPI của công nghệ thông tin KPI của phòng đầu tư PTDA KPI của phòng HC QT KPI của phòng kế hoạch kỹ thuật KPI của phòng kinh doanh KPI của phòng nhiên liệu KPI của phòng nhân sự KPI... read more

KPI theo công ty

KPI công ty Trần Anh KPI về đánh giá theo mục tiêu thiết lập KPI về đánh giá theo mô tả công việc KPI của công ty nông nghiệp KPI về bảng chiến lược chức năng phòng nhân sự thực tế theo BSC và KPI Đánh giá KPI cấp công ty Đánh giá KPI cấp công ty 2015 KPI về xây dựng... read more

KPI khác

KPI DEMO KPI về quy định đánh giá nhân viên KPI về bảng đánh giá phòng kinh doanh KPI về bảng đánh giá phòng HCNS KPI về bảng đánh giá phòng kỹ thuật KPI về bảng đánh giá phòng xuất nhập khẩu KPI về bảng đánh giá phòng kế toán KPI về bảng đánh giá trưởng phòng kinh... read more

KPI của phòng nghiên cứu và phát triển

KPI của hệ thống mục tiêu phòng R&D 2012 KPI của bảng đánh giá cv cá nhân – GĐ R&D KPI của bảng đánh giá cv cá nhân – phó phòng KPI của trưởng bộ phận điện KPI của trưởng bộ phận cơ khí KPI về MỤC TIÊU KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC NĂM 2012 _GĐ... read more

KPI của bộ phận kỹ thuật

KPI của BSC bộ phận QA KPI của BSC bộ phận kỹ thuật dịch vụ KPI của GĐ kỹ thuật dịch vụ KPI của trưởng bộ phần máy dân dụng KPI của trưởng bộ phận máy công nghiệp KPI của nhân viên dịch vụ kỹ thuật máy dân dụng KPI về kế hoạch năm của GĐ dịch vụ kỹ... read more

KPI của phòng giao nhận

KPI của BSC phòng giao nhận KPI của giám đốc giao nhận KPI của trưởng bộ phận giao nhận KPI của nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu KPI của nhân viên giao nhận nội địa KPI của thủ kho giao... read more

KPI của phòng mua hàng

KPI của BSC phòng mua hàng KPI về xây dựng BSC công ty KPI của giám đốc mua hàng KPI của phó giám đốc mua hàng KPI của nhân viên mua hàng nước ngoài KPI của nhân viên mua hàng nội địa KPI về mục tiêu công viêc năm 2012- GĐ KPI về mục tiêu công việc năm 2012 –... read more

KPI của phòng kế toán

KPI của BSC bộ phận kế toán KPI của trưởng phòng kế toán KPI của kế toán thanh toán KPI của kế toán vật tư KPI của kế toán giá thành KPI của kế toán tổng hợp KPI về mục tiêu kế hoạch năm của giám đốc tài... read more

KPI của phòng bán hàng

KPI của BCS chăm sóc khách hàng KPI của BCS bộ phận dịch vụ kỹ thuật KPI của BCS bộ phận kinh doanh KPI của giám đốc kinh doanh KPI về xây dựng kế hoạch... read more