Khảo sát lương cho vị trí nhân viên nhân sự

Mô tả công việc: – Thực hiện các công việc về nhân sự do cấp trên giao ( cấp trên là HRsupervisor, C&B Manager / Training manager / HR manager). Chịu trách nhiệm về công việc của mình

Khảo sát lương của người từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm

Khảo sát thu nhập của người từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm

Khảo sát lương của người từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm

Khảo sát thu nhập của người từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm

Khảo sát lương của người mới vào nghề

Khảo sát thu nhập của người mới vào nghề

Khảo sát lương cho vị trí trưởng phòng nhân sự

Mô tả công việc:

– Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý quan hệ lao động: onboarding, phúc lợi, pháp lý , ..
– Làm việc với các manager, thường xuyên tư vấn & hỗ trợ họ trong việc quản trị nhân sự ( tuyển dụng, đánh giá, khen thưởng) để thu hút và giữ chân nhân viên giỏi.
– Hỗ trợ cho HR director về các best practices trong hệ thống & chính sách nhân sự, và chiến lược nhân sự

Khảo sát lương của người từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm

Khảo sát thu nhập của người từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm

Khảo sát lương cho vị trí Giám đốc nhân sự

 

Mô tả công việc:

– Làm việc với Ban Giám Đốc / Business leader để xây dựng chiến lược
– Chịu trách nhiệm về chất lượng hệ thống quản trị nhân sự & chính sách nhân sự, nhằm thu hút & giữ chân nhân tài, phục vụ cho mục tiêu chiến lược, ứng dụng các Best practices
– Chịu trách nhiệm cho các dự án mới trong mảng HR: ứng dụng công nghệ vào quản trị nhân sự / hệ thống theo dõi KPI / thêm phạm vi công việc mới cho HR

Để lại email để nhận báo cáo full

Nhận báo cáo lương full

Khảo sát lương cho các khối chức năng khác

 

Các khối chức năng

 • Nhân sự & hành chính (Office & admin)
 • Bán hàng (Sales)
 • Tài chính & kế toán (Finance & Accounting)
 • Công nghệ thông tin (Information technology)
 • Kỹ thuật (Engineering & technical)

Các vị trí tổ chức khảo sát

 • Giám đốc tài chính
 • Kế toán trưởng
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán viên
 • Giám đốc công nghệ ( CIO )
 • Trưởng phòng IT (IT manager)
 • Nhân viên IT
 • Lập trình viên
 • Trưởng nhóm lập trình viên
 • Trưởng phòng lập trình
 • Giám đốc nhân sự (HR head / HR director)
 • Trưởng phòng nhân sự (HR manager)
 • Chuyên viên HR/Staffing/C&B/Training Manager
 • HR Supervisor
 • Nhân viên nhân sự (HR officer/ specialist /executive)
 • Giám đốc kinh doanh (Sales director)
 • Trưởng phòng kinh doanh (Sales manager)
 • Channel manager /  Brand manager / Area manager
 • Trưởng nhóm kinh doanh (Team leader)
 • Nhân viên kinh doanh (sales)
 • Sales admin / sales coordinator / Sales asistant

 

Để lại email để nhận báo cáo full

Nhận báo cáo lương full