Bảng mô tả công việc giúp hệ thống hóa hệ thống công việc trong doanh nghiệp, giúp nhân viên tăng năng suất thông qua việc hiểu rõ công việc, giúp cho việc tuyển dụng và đánh giá được khoa học hơn.

Download tài liệu vê bản mô tả công việc

Bộ sưu tâp các mẫu bảng mô tả công việc của nhiều vị trí

Download ngay

Mẫu bảng mô tả công việc tiêu biểu

Phần 1: Thông tin chung

 

Nhằm tìm hiểu về các đặc điểm chung của công việc và những yêu cầu chung mà người đảm nhiệm công việc này phải đáp ứng.

 1. Chức danh công việc
 2. Họ và tên của người trả lời
 3. Vị trí của người trả lời (cho biết ai là người trả lời bảng câu hỏi. Có thể là người đảm nhận công việc, người giám sát trực tiếp, nhà phân tích công việc hay một nhóm bao gồm những người kể trên)
 4. Giới tính
 5. Số giờ làm việc trong một tuần
 6. Đi lại
 7. Lượng thời gian đi lại công tác mà công việc này đòi hỏi
 8. Yêu cầu về trang phục
 9. Giấy phép/ chứng nhận nghề nghiệp
 10. Hệ thống khuyến khích hoặc khen thưởng cho vị trí này
 11. Tổng thu nhập nhận được hàng năm
Phần 2: Trách nhiệm và nhiệm vụ

 

–          Những trách nhiệm công việc mà vị trí này phải hoàn thành

–          Nhiệm vụ mà vị trí này phải thực hiện

–          Tiêu chuẩn thực hiện công việc

Phần 3: Giám sát và chịu sự giám sát

 

Giám sát nhân viên:

–          Số nhân viên giám sát trực tiếp

–          Số nhân viên giám sát gián tiếp

Chịu sự giám sát:

Công việc này được giám sát bởi:

–          Người giám sát trực tiếp

–          Các giám sát khác trong phòng ban

–          Những người khác không phải là nhân viên của công ty (kiểm toán viên, thuế vụ,…)

Tính thường xuyên và tầm quan trọng của các  hoạt động giám sát này:

Tính thường xuyên và tầm quan trọng này có ảnh hưởng đến tính chất của công việc, đến việc hoàn thành các trách nhiệm, mục tiêu mà vị trí phải đảm đương.

Phần 4: Các lĩnh vực kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

 

Đề cập đến kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết để hoàn thành công việc

Phần 5: Quyền hạn và các quyết định quản lý

 

Xem xét quyền hạn và các quyết định có liên quan đến:

–          Tài chính: được sử dụng bao nhiêu ngân sách?

–          Nguồn nhân lực: được đề xuất bao nhiêu nhân sự tuyển dụng hoặc sa thải hay không?

–          Cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị

–          Thông tin

Xem xét tính thường xuyên và tầm quan trọng

Xem xét vai trò của vị trí trong công việc ra quyết định và thực hiện quyết định.

Phần 6: Quan hệ nội bộ với bên ngoài

 

Cần xem xét:

–          Các phòng ban nào bên trong công ty hoăc các tổ chức, cá nhân nào bên ngoài công ty.

–          Các công việc được thực hiện trong các quan hệ (trao – nhận thông tin, chỉ đạo, báo cáo, thương lượng, bàn bạc thảo luận, phối hợp,…)

–          Tính thường xuyên và tầm quan trọng.

Phần 7: Các điều kiện môi trường làm việc.

 

–          Xem xét, đề cập đến nhưng điều kiện của mô trường làm việc mà người dảm nhận vj trí này phải tiếp xúc để thực hiện công việc của mình.

–          Sự tiếp xúc với các điều kiện này có nghĩa là người thực hiện công việc phải đối mặt với các ảnh hưởng tiềm tang đối với cơ thể gây ra do các điều kiện đó như là một hệ quả của việc thực hiện công việc.

–          Cần đánh giá những nguy hiểm của việc tiếp xúc với môi trường mà không được bảo vệ.

–          Xem xét tính thường xuyên và sự cần thiết.

Phần 8: Các yếu tố khác

 

Phần này phản ánh những cảm giác và nhận thức của người được phỏng vấn về cong việc này. Có thể bao gồm những thông tin về sự không thoải mái, không thỏa mãn, các tình huống khó xử thường xảy ra khi thực hiện công việc… của người được phỏng vấn.

Download tài liệu vê bản mô tả công việc

Bộ sưu tâp các mẫu bảng mô tả công việc của nhiều vị trí

Download ngay

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc Xây dựng, quản lý và phát triển hoạt động bán hàng của công ty./. III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1.      Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty 2.      Tổ chức thu...

Nhiệm vụ của kế toán trưởng

QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY TNHH Nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng công ty được quy định theo những điều khoản sau đây: 1. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc công ty về các công việc thuộc phạm vi trách...

Bảng mô tả công việc nhân viên chăm sóc cây cảnh

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:  Chức danh       Nhân viên lái xe Thời gian làm việc Bộ phận       Hành chánh Ca Quản lý trực tiếp Ngày nghỉ Quản lý gián tiếp    II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC: Thực hiện công việc lái xe và hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công./.  III/ NHIỆM...

Bảng mô tả công việc thủ quỹ

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:  Chức danh            Thủ quỹ Thời gian làm việc Bộ phận            Phòng TCKT Ca Quản lý trực tiếp            Kế toán trưởng Ngày nghỉ Quản lý gián tiếp            Giám đốc     II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC: Quản lý uỹ của công ty./.   III/ NHIỆM VỤ...

Bảng mô tả công việc nhân viên bảo vệ

I/ THÔNG TIN CHUNG:  Vị trí Nhân viên bảo vệ Thời gian làm việc Theo bảng phân công Bộ phận Bảo vệ   Quản lý trực tiếp Phòng HCNS    II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC Đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn tài sản của Công ty …  III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ: Stt Nhiệm vụ Yêu cầu 1 Giữ xe ô tô...

Bảng mô tả công việc nhân viên thu ngân

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:   Chức danh            NV thu ngân Thời gian làm việc Bộ phận            Thu ngân Ca Quản lý trực tiếp            Quản lý nhà hàng Ngày nghỉ Quản lý gián tiếp            Giám đốc     II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC: Chịu trách nhiệm thu tiền, in hóa...

Bảng mô tả công việc nhân viên bảo trì

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:  Chức danh Nhân viên bảo trì Thời gian làm việc 8h/ngày HC Bộ phận            HCNS Ca Quản lý trực tiếp            Phụ trách HCNS Ngày nghỉ Quản lý gián tiếp Giám đốc công ty    II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC: Đảm bảo các máy móc, tài sản cố định được...

Bảng mô tả công việc nhân viên phục vụ (waiter)

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:   Chức danh            NV phục vụ Thời gian làm việc Bộ phận            Bàn Ca Quản lý trực tiếp            Captain Ngày nghỉ Quản lý gián tiếp            Quản lý nhà hàng     II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:     Đảm bảo khu vực làm việc sạch sẽ và phục...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM SÁT BÁN HÀNG ĐẠI LÝ

Bộ phận Phòng bán hàng Chức danh Giám sát bán hàng đại lý Mã công việc BH-GSBH Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng kênh bán hàng đại lý 1. Trách nhiệm: Mỗi giám sát có nhiệm vụ quản lý 4 đại lý thuộc kênh phân phối được giao. Lưu giữ danh sách các đại lý gồm thông tin chi...
Paste your AdWords Remarketing code here