Bảng mô tả công việc giúp hệ thống hóa hệ thống công việc trong doanh nghiệp, giúp nhân viên tăng năng suất thông qua việc hiểu rõ công việc, giúp cho việc tuyển dụng và đánh giá được khoa học hơn.

Download tài liệu về bảng mô tả công việc dành cho tuyển dụng

Bộ sưu tập các mẫu bảng mô tả công việc của nhiều vị trí

Download ngay

Download tài liệu về bảng mô tả công việc dành cho tuyển dụng

Bộ sưu tập các mẫu bảng mô tả công việc của nhiều vị trí

Download ngay

Bạn xây dựng bảng mô tả công việc để đăng tuyển dụng, hay để xây dựng hệ thống nhân sự ? 

Nếu để đăng tuyển dụng, bảng mô tả công việc có thể được viết theo chức danh / vị trí công việc.

Nếu để hệ thống hóa lại hệ thống nhân sự, bảng mô tả công việc nên được viết theo vai trò. Bởi vi chức danh có thể thanh đổi tùy theo tình nhân sự của doanh nghiệp.

Ví dụ về sự khác nhau giữa chức danh và vai trò:

Phòng kế toán của một doanh nghiệp nhỏ, có thể có 4 người, với 4 chức danh:

 1. Kế toán trưởng
 2. Kế toán tổng hợp
 3. Thủ quỹ
 4. Kế toán viên

nhưng 4 chức danh đó có thểm đảm nhận 14 vai trò sau:

 1. Kế toán bán hàng
 2. Kế tóan công nợ
 3. kế tóan kho
 4. kế tóan mua hàng
 5. kế tóan ngân hàng
 6. kế tóan nhập khẩu
 7. kế tóan thuế
 8. Kế tóan tiền mặt
 9. kế tóan tổng hợp
 10. kế tóan xuất khẩu
 11. Thủ quỹ
 12. Thủ kho
 13. Quản lý nghiệp vụ thuế
 14. Quản lý phòng kế toán

Khi xây dựng hệ thống mô tả công việc, ta nên xây dựng theo các vai trò, thay vì chức danh.

Mẫu bảng mô tả công việc tiêu biểu

Thông tin chung
 • Tên gọi vai trò
 • Thuộc bộ phận nào
Trách nhiệm và mục tiêu công việc
 • Trách nhiệm chính của vai trò,
 • Các KRI & KPI để đo lường hiệu quả công việc
Công việc ( task )

 

 • Những trách nhiệm công việc mà vai trò này phải hoàn thành
 • Tiêu chuẩn thực hiện công việc
 • Nguôn Tài liệu hướng dẫn thực hiện
Yêu cầu

 

Đề cập đến kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết để hoàn thành công việc

Quyền hạn và các quyết định quản lý

 

Xem xét quyền hạn và các quyết định có liên quan đến:

 • –          Tài chính: được sử dụng loại ngân sách gì
 • –          Nguồn nhân lực: được đề xuất bao nhiêu nhân sự tuyển dụng hoặc sa thải hay không?
 • –          Cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị

 

Giám sát ai và báo cáo cho ai

 

Giám sát nhân viên:

–          Số nhân viên giám sát trực tiếp

–          Số nhân viên giám sát gián tiếp

Chịu sự giám sát:

Công việc này được giám sát bởi:

–          Người giám sát trực tiếp

–          Các giám sát khác trong phòng ban

–          Những người khác không phải là nhân viên của công ty (kiểm toán viên, thuế vụ,…)

Tính thường xuyên và tầm quan trọng của các  hoạt động giám sát này:

Tính thường xuyên và tầm quan trọng này có ảnh hưởng đến tính chất của công việc, đến việc hoàn thành các trách nhiệm, mục tiêu mà vị trí phải đảm đương.

Xem thêm:

–          Các phòng ban nào bên trong công ty hoăc các tổ chức, cá nhân nào bên ngoài công ty.

–          Các công việc được thực hiện trong các quan hệ (trao – nhận thông tin, chỉ đạo, báo cáo, thương lượng, bàn bạc thảo luận, phối hợp,…)

Cơ cấu lương thưởng
 • Quỹ lương dành cho vai trò này
 • Các chính sách thưởng theo thành tích
Tính cách phù hợp
 • Nêu rõ thể loại tính cách phù hợp nhất, để có thể thực hiện vai trò một cách xuất sắc
 • Có thể tham khảo mô hình DISC
 • Có thể tham khảo mô hình các loại động lực thúc đẩy con người

Download tài liệu vê bản mô tả công việc dành cho tuyển dụng

Bộ sưu tâp các mẫu bảng mô tả công việc của nhiều vị trí

Download ngay

MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC MARKETING

1.  Trách nhiệm: –         Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếâp thị của Công Ty. –         Thiết lập ngân sách marketing, trình Giám đốc duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

Bộ phận Chi nhánh Chức danh Giám đốc chi nhánh Mã công việc BH-GDCN Cán bộ quản lý trực tiếp Giám đốc bán hàng 1.Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm sử dụng , quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản được Công ty giao. Tận dụng mọi nguồn lực của Đơn vị một cách tối ưu....

Công việc của một kế toán công nợ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CÔNG NỢ Trong những công ty có nhiều đối tác, quan hệ khách hàng rộng thì cần phải có một kế toán công nợ. Họ sẽ quản lý toàn bộ công nợ của công ty. Nhiệm vụ cụ thể: 1. Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận: – Kiểm tra nội dung, các điều...

Nhiệm vụ của kế toán trưởng

QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY TNHH Nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng công ty được quy định theo những điều khoản sau đây: 1. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc công ty về các công việc thuộc phạm vi trách...

Mô tả công việc nhân viên kinh doanh

1. Nhiệm vụ: Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công tác hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh tiềm năng khác....

Bảng mô tả công việc nhân viên lái xe

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:  Chức danh       Nhân viên lái xe Thời gian làm việc Bộ phận       Hành chánh Ca Quản lý trực tiếp Ngày nghỉ Quản lý gián tiếp   II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC: Thực hiện công việc lái xe và hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công./.  III/ NHIỆM VỤ...

Bảng mô tả công việc nhân viên chăm sóc cây cảnh

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:  Chức danh       Nhân viên lái xe Thời gian làm việc Bộ phận       Hành chánh Ca Quản lý trực tiếp Ngày nghỉ Quản lý gián tiếp    II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC: Thực hiện công việc lái xe và hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công./.  III/ NHIỆM...

Bảng mô tả công việc thủ quỹ

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:  Chức danh            Thủ quỹ Thời gian làm việc Bộ phận            Phòng TCKT Ca Quản lý trực tiếp            Kế toán trưởng Ngày nghỉ Quản lý gián tiếp            Giám đốc     II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC: Quản lý uỹ của công ty./.   III/ NHIỆM VỤ...

Bảng mô tả công việc nhân viên thu ngân

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:   Chức danh            NV thu ngân Thời gian làm việc Bộ phận            Thu ngân Ca Quản lý trực tiếp            Quản lý nhà hàng Ngày nghỉ Quản lý gián tiếp            Giám đốc     II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC: Chịu trách nhiệm thu tiền, in hóa...

Bảng mô tả công việc nhân viên bảo trì

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:  Chức danh Nhân viên bảo trì Thời gian làm việc 8h/ngày HC Bộ phận            HCNS Ca Quản lý trực tiếp            Phụ trách HCNS Ngày nghỉ Quản lý gián tiếp Giám đốc công ty    II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC: Đảm bảo các máy móc, tài sản cố định được...

Bảng mô tả công việc nhân viên phục vụ (waiter)

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:   Chức danh            NV phục vụ Thời gian làm việc Bộ phận            Bàn Ca Quản lý trực tiếp            Captain Ngày nghỉ Quản lý gián tiếp            Quản lý nhà hàng     II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:     Đảm bảo khu vực làm việc sạch sẽ và phục...

Mô tả công việc: Kế toán tổng hợp

Bộ phận Phòng tài chính kế toán Chức danh Kế toán tổng hợp Mã công việc KT-KTTH Cán bộ quản lý trực tiếp TP. TCKT 1.      Trách nhiệm : –       Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. –       Kiểm tra các định khoản...