Bảng mô tả công việc giúp hệ thống hóa hệ thống công việc trong doanh nghiệp, giúp nhân viên tăng năng suất thông qua việc hiểu rõ công việc, giúp cho việc tuyển dụng và đánh giá được khoa học hơn.

Download tài liệu vê bản mô tả công việc

Bộ sưu tâp các mẫu bảng mô tả công việc của nhiều vị trí

Download ngay

Mẫu bảng mô tả công việc tiêu biểu

Phần 1: Thông tin chung

 

Nhằm tìm hiểu về các đặc điểm chung của công việc và những yêu cầu chung mà người đảm nhiệm công việc này phải đáp ứng.

 1. Chức danh công việc
 2. Họ và tên của người trả lời
 3. Vị trí của người trả lời (cho biết ai là người trả lời bảng câu hỏi. Có thể là người đảm nhận công việc, người giám sát trực tiếp, nhà phân tích công việc hay một nhóm bao gồm những người kể trên)
 4. Giới tính
 5. Số giờ làm việc trong một tuần
 6. Đi lại
 7. Lượng thời gian đi lại công tác mà công việc này đòi hỏi
 8. Yêu cầu về trang phục
 9. Giấy phép/ chứng nhận nghề nghiệp
 10. Hệ thống khuyến khích hoặc khen thưởng cho vị trí này
 11. Tổng thu nhập nhận được hàng năm
Phần 2: Trách nhiệm và nhiệm vụ

 

–          Những trách nhiệm công việc mà vị trí này phải hoàn thành

–          Nhiệm vụ mà vị trí này phải thực hiện

–          Tiêu chuẩn thực hiện công việc

Phần 3: Giám sát và chịu sự giám sát

 

Giám sát nhân viên:

–          Số nhân viên giám sát trực tiếp

–          Số nhân viên giám sát gián tiếp

Chịu sự giám sát:

Công việc này được giám sát bởi:

–          Người giám sát trực tiếp

–          Các giám sát khác trong phòng ban

–          Những người khác không phải là nhân viên của công ty (kiểm toán viên, thuế vụ,…)

Tính thường xuyên và tầm quan trọng của các  hoạt động giám sát này:

Tính thường xuyên và tầm quan trọng này có ảnh hưởng đến tính chất của công việc, đến việc hoàn thành các trách nhiệm, mục tiêu mà vị trí phải đảm đương.

Phần 4: Các lĩnh vực kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

 

Đề cập đến kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết để hoàn thành công việc

Phần 5: Quyền hạn và các quyết định quản lý

 

Xem xét quyền hạn và các quyết định có liên quan đến:

–          Tài chính: được sử dụng bao nhiêu ngân sách?

–          Nguồn nhân lực: được đề xuất bao nhiêu nhân sự tuyển dụng hoặc sa thải hay không?

–          Cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị

–          Thông tin

Xem xét tính thường xuyên và tầm quan trọng

Xem xét vai trò của vị trí trong công việc ra quyết định và thực hiện quyết định.

Phần 6: Quan hệ nội bộ với bên ngoài

 

Cần xem xét:

–          Các phòng ban nào bên trong công ty hoăc các tổ chức, cá nhân nào bên ngoài công ty.

–          Các công việc được thực hiện trong các quan hệ (trao – nhận thông tin, chỉ đạo, báo cáo, thương lượng, bàn bạc thảo luận, phối hợp,…)

–          Tính thường xuyên và tầm quan trọng.

Phần 7: Các điều kiện môi trường làm việc.

 

–          Xem xét, đề cập đến nhưng điều kiện của mô trường làm việc mà người dảm nhận vj trí này phải tiếp xúc để thực hiện công việc của mình.

–          Sự tiếp xúc với các điều kiện này có nghĩa là người thực hiện công việc phải đối mặt với các ảnh hưởng tiềm tang đối với cơ thể gây ra do các điều kiện đó như là một hệ quả của việc thực hiện công việc.

–          Cần đánh giá những nguy hiểm của việc tiếp xúc với môi trường mà không được bảo vệ.

–          Xem xét tính thường xuyên và sự cần thiết.

Phần 8: Các yếu tố khác

 

Phần này phản ánh những cảm giác và nhận thức của người được phỏng vấn về cong việc này. Có thể bao gồm những thông tin về sự không thoải mái, không thỏa mãn, các tình huống khó xử thường xảy ra khi thực hiện công việc… của người được phỏng vấn.

Download tài liệu vê bản mô tả công việc

Bộ sưu tâp các mẫu bảng mô tả công việc của nhiều vị trí

Download ngay

Mô tả công việc Trưởng bộ phận phục vụ nhà hàng

I. Mô tả công việc vị trí Trưởng bộ phận phục vụ nhà hàng Nhiệm vụ/trách nhiệm của Trưởng bộ phận phục vụ nhà hàng bao gồm: 1. Sắp xếp lịch làm việc và khu vực làm việc cho nhân viên. 2. Kiểm tra, giám sát tinh thần và thái độ làm việc của nhân viên. 3. Chịu trách...

Mô tả công việc Quản lý kho

I. Mô tả công việc vị trí Quản lý kho Nhiệm vụ/trách nhiệm của Quản lý kho bao gồm: 1. Tiếp nhận thông tin xuất nhập hàng, tổ chức sắp xếp giao nhập hàng, xuất hàng 2. Thực hiện đơn hàng, tổ chức người giao hàng tới khách hàng 3. Chịu trách nhiệm chính chất lượng, số...

Mô tả công việc Nhân viên QC

I. Mô tả công việc vị trí Nhân viên QC 1. Nắm bắt được qui trình công nghệ sản xuất, các đặc tính sản phẩm. 2. Thực hiện việc kiểm tra chất lượng các công đoạn qui trình, qui định của công ty. 3. Kết hợp với XSX xử lý dứt điểm các lỗi không phù hợp. 4. Biết sử dụng...

Mô tả công việc Nhân viên phục vụ tiệc cưới

I. Mô tả công việc vị trí Nhân viên phục vụ tiệc cưới Nhiệm vụ/trách nhiệm của Nhân viên phục vụ tiệc cưới bao gồm: 1. Cần tuyển gấp Nhân Viên Nam/Nữ Phục Vụ Tại Nhà Hàng Tiệc Cưới Tại nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn quận 3 và Tân Bình 2. Công việc bán thời gian, linh...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC: Chức danh Nhân viên bảo trì Thời gian làm việc 8h/ngày HC Bộ phận           HCNS Ca Quản lý trực tiếp           Phụ trách HCNS Ngày nghỉ Quản lý gián tiếp Giám đốc công ty II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC: Đảm bảo các máy móc, tài sản cố định được sửa...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CAPTAIN

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC: Chức danh       Captain Thời gian làm việc Bộ phận       Bàn Ca Quản lý trực tiếp       Quản lý nhà hàng Ngày nghỉ Quản lý gián tiếp       Giám đốc II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC: Đảm bảo nhân viên phục vụ ,dụng cụ phục vụ các khu vực , làm việc sạch...

Mô tả công việc Giám đốc nhân sự

I. Mô tả công việc vị trí Giám đốc nhân sự Nhiệm vụ/trách nhiệm của Giám đốc nhân sự bao gồm: 1. Tham mưu, đề xuất cho Tổng giám đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như: xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty, công tác đào tạo tuyển dụng, các phương án về...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ THƯ KÝ GIÁM ĐỐC

I. Thông tin chung: Vị trí: Thư ký Ban Giám Đốc Bộ phận: Hành chánh quản trị Người quản lý trực tiếp:……………… II. Nhiệm vụ cụ thể: – Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Ban Tổng Giám...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

I. Thông tin chung: Vị trí: NV Nhân sự Bộ phận: HC-NS Người quản lý trực tiếp:…………. II. Mục tiêu công việc: Thực hiện hoạt động nhân sự của công ty. III. Nhiệm vụ cụ thể: 1. Quản lý công tác tuyển dụng công ty theo Thủ tục tuyển dụng: – Nhận bản đăng ký nhận sự,...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc Quản lý toàn bộ hoạt động nhân sự của công ty. III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1.      Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. 2.      Xây...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC THỦ KHO

Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định. Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan. Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định....
Paste your AdWords Remarketing code here