Quản trị nhân sự online

hệ thống lại kiến thức về quản trị nhân sự

Dành cho nhà tuyển dụng

Mỗi ngày có hơn 1000 lượt người xem trang web quantrinhansu-online.com, với chủ đề quan tâm về kỹ năng quản lý và thăng tiến trong công việc.

Đăng tuyển dụng miễn phí

dành cho người tìm việc

Danh sách cần tuyển

Chương trình đào tạo cho doanh nghiệp

Bạn có thể đăng ký học thử miễn phí ở một số lớp học

Nội dung đào tạo dành cho cấp quản lý

Bạn có thể đăng ký để học thử miễn phí.

Nội dung đào tạo trong doanh nghiệp sản xuất

Bạn có thể đăng ký để học thử miễn phí.

Các buổi chuyên khảo

Theo xu thế chung hiện nay, các hoạt động đào tạo được tổ chức một cách tinh gọn hơn. Thay vì những khóa đào tạo nhiều ngày, hoạt động đào tạo sẽ được tổ chức theo mô hình Micro Training:

  • Những phần đào tạo nội bộ ngắn chừng 15-20ph
  • Những tài liệu đào tạo / bài tập có thể được thực hiện qua web app / mobile app
  • Những buổi chuyên khảo dài không quá nửa ngày, dưới hình thức offline hoặc webminar

Tìm kiếm tài liệu về quản trị nhân sự trên trang web này

Tìm kiếm