Quản trị nhân sự online

thư viên online về các kiến thức quản trị nhân sự

Thư viện tài liệu & công cụ cho cộng đồng nhân sự

Xây dựng hệ thống lương thưởng & KPI 

Khen thưởng chính xác để kích thích tinh thần làm việc

Công cụ miễn phí phổ biến

giúp ích cho công việc nhân sự

Đăng tuyển dụng miễn phí 

hỗ trợ cộng đồng nhân sự

Khảo sát lương 2018

Tham gia khảo sát & nhận kết quả khảo sát lương Tham gia ngay

Chương trình đào tạo cho doanh nghiệp

Bạn có thể đăng ký học thử miễn phí ở một số lớp học

Nội dung đào tạo dành cho cấp quản lý

Bạn có thể đăng ký để học thử miễn phí.

Nội dung đào tạo trong doanh nghiệp sản xuất

Bạn có thể đăng ký để học thử miễn phí.

Các buổi chuyên khảo

Theo xu thế chung hiện nay, các hoạt động đào tạo được tổ chức một cách tinh gọn hơn. Thay vì những khóa đào tạo nhiều ngày, hoạt động đào tạo sẽ được tổ chức theo mô hình Micro Training:

  • Những phần đào tạo nội bộ ngắn chừng 15-20ph
  • Những tài liệu đào tạo / bài tập có thể được thực hiện qua web app / mobile app
  • Những buổi chuyên khảo dài không quá nửa ngày, dưới hình thức offline hoặc webminar

Tìm kiếm tài liệu về quản trị nhân sự trên trang web này

Tìm kiếm